Regulamin MALBORKDIS

Regulamin akcji lokalnej E.LECLERC MALBORK

w ramach Programu Lojalnościowego BONUS E.Leclerc

 1. Organizatorem akcji lokalnej jest Malborkdis Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825085, o numerze NIP: 7831812709, zwaną dalej E.Leclerc Malbork. Akcja lokalna obowiązuje wyłącznie w supermarkecie E.LECLERC w Malborku zlokalizowanym w Malborku przy ul. Sikorskiego 2.

 2. Akcja lokalna skierowana jest do klientów supermarketu E. Leclerc w Malborku. Warunkiem udziału w Akcji lokalnej jest uczestnictwo w ogólnopolskim Programie Lojalnościowym Bonus E.Leclerc na zasadach określonych w regulaminie Programu Lojalnościowego. Niniejszy regulamin Akcji Lokalnej określa zasady przyznawania dodatkowych korzyści klientom sklepu E.Leclerc Malbork, którzy rejestrując się w Programie lojalnościowym wybrali ten sklep jak Sklep macierzysty.

 1. Uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa w programie poprzez rejestrację w Programie Lojalnościowym BONUS E.Leclerc na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego.

 1. E.Leclerc Malbork wśród oferowanych do sprzedaży towarów sprzedawać będzie również towary, które objęte będą sprzedażą premiowaną doładowaniem punktów – złotówek w różnej wysokości na konto przypisane do Karty lojalnościowej. W momencie zakupu takiego towaru przez Klienta – po zeskanowaniu Karty lojalnościowej system doliczy do stanu konta punkty – złotówki.

 1. E.Leclerc Malbork premiować będzie również zakupy powyżej określonej wartości; w takim przypadku system doliczy do stanu Konta punkty – złotówki w kwocie określonej przez E.Leclerc Malbork.

 1. Sprzedaż premiowana, o której mowa powyżej w punkcie 4. nie może łączyć się z premią przyznaną od wartości zakupów, o której mowa w punkcie 5 powyżej.

 1. Po zebraniu na swoim Koncie minimum równowartości 5,00 złotych Klient może pierwszy raz użyć środków zebranych na Karcie do zapłaty w formie rabatu za towary kupowane w supermarkecie E.Leclerc w Malborku. Przy każdych kolejnych zakupach limit ten nie obowiązuje.

 2. Punkty zgromadzone na Koncie zachowują ważność do dnia 28 lutego 2021, chyba że Organizator postanowi inaczej, o czym poinformuje na miesiąc przed zamknięciem akcji lokalnej.

 3. Po zakończeniu akcji lokalnej wszystkie pozostające na Kartach środki zostaną skasowane.

 4. Nie będą premiowane zakupy następujących produktów:

 1. napojów alkoholowych, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 2. wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych;

 3. preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w tym produktów z kategorii mleka modyfikowanego, żywienia początkowego dla dzieci w wieku od 0 do 6 miesięcy oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;

 4. produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne

 5. doładowań telefonicznych pre-paid, starterów telefonicznych pre-paid.

Wartość wyżej wymienionych produktów nie będzie wliczana do kwoty koniecznej do uzyskania punktu.

 1. W przypadku, gdy Klient zwraca towar za który zapłacił punktami z Karty Lojalnościowej, zwraca się na kartę identyczną ilość punktów jaka została pobrana z konta i odbiera towar od Klienta. Klientowi nie wypłaca się gotówki ani innych środków płatniczych.

 1. W przypadku gdy Klient zwraca towar za który otrzymał punkty na Kartę Lojalnościową wówczas pomniejsza się ilość punktów na karcie o ilość punktów wynikających z wartości artykułu.

 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie: zasad uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, ochrony danych osobowych, odpowiedzialności i reklamacji a także w odniesieniu do rozumienia pojęć znajdą zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu Lojalnościowego Bonus E.Leclerc.

 2. Niniejszy regulamin pozostaje do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta oraz na stronie www.leclerc.pl/bonus/regulamin_malborkdis

Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzucam wszystkie Akceptuję wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane do prawidłowego działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Facebook. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Pliki odpowiedzialne za funkcjonowanie witryny, np.: zapamiętujące opcje wybrane przez użytkownika.
Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek